Vinogradniško - poljedelska zbirka

Muzeji in zbirke
Andrej Senekovič
Zg. Porčič 110, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah