Vloga za izdelavo poročila o pregledu male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50PE

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov