Obrazec za prijavo rednega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije

Oddaj vlogo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka