Ponudba za prodajo zemljišča nosilcu predkupne pravice

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov