Samostanska knjižnica

Kulturna dediščina, Zgodovinska dediščina
Samostanska knjižnica, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah