Vloga za izdajo mnenja k projektnim rešitvam za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste (po GZ)

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov