Komisija za obravnavo in vrednotenje vlog ter predloga razdelitve sredstev za programe razvoja kmetijstva in podeželja

Člani
  • Aleksander Divjak
  • Cvetka Bunderla
  • Bojan Švarc
  • Eva Horvat
  • Tjaša Erjavec