Zahteva za izdajo lokacijske informacije z osnovnimi podatki (promet z zemljišči)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka