Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Opis postopka

Pravna podlaga za izvedbo postopka