Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo v skladu z veljavnimi prostorskimi akti (po GZ)

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov