RAZSTAVIŠČE V AVLI KULTURNEGA DOMA SVETA TROJICA

280
87.444,00 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
30.618,84 EUR
Zaključeno