Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva