Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva