Odlok o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva