Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva