Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanje pokopališč in pokopališkem redu v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predpisi, na katere predpis vpliva