Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah – skrajšan postopek