POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH ZA VOLITVE POSLANCEV V EVROPSKI PARLAMENT, KI BODO DNE 9. 6. 2024

28. 3. 2024 Liljana M. (Občinska uprava) 106