Strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev načrta jezera pri Sveti Trojici

4. 4. 2023 Darja S. (Občinska uprava) 48