Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2023

30. 12. 2022 Tjaša E. 602