OPERACIJA: Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart – Cerkvenjak – Trnovska vas

1534
4.345.702,58 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
3.046.383,29 EUR
V teku