Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve

14. 9. 2021 Lyra J. (Občinska uprava) 398