Vloga za izdajo mnenja k projektnim rešitvam za gradnjo v varovalnem pasu javnega kanalizacijskega omrežja (po GZ)