Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu javnega kanalizacijskega omrežja (po GZ)

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov