Domov Organi in uprava Občinski svet 19. redna seja občinskega sveta

19. redna seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 24.02.2021 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2021 (Uradno glasilo e-občina, št. 4/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.02.2021
Začetek veljavnosti: 27.02.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Spremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini sveta Trojica v Slovenskih goricah (Uradno glasilo e-občina, št. 5/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.02.2021
Začetek veljavnosti: 06.03.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o potrditvi zaprte Liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje za obdobje 2021 - 2027 (Uradno glasilo e-občina, št. 5/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.02.2021
Začetek veljavnosti: 06.03.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo