Odprava posledic po močnih nalivih in neurjih na cestni infrastrukturi

3370
15.000,00 EUR
V teku
Spodnje Verjane, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
maj 2019
avgust 2019