Odprava posledic po močnih nalivih in neurjih na cestni infrastrukturi

2756
15.000,00 €
V teku
Spodnje Verjane, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
maj 2019
avgust 2019