Ureditev pločnikov in rekonstrukcija ceste v naselju Sp. Senarska

3359
1.387,00 EUR
Direkcija RS za infrastrukturo
1.123.930,55 EUR
V teku
Spodnja Senarska, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
avgust 2018
31.08.2019