28. redna seja

323
Seja je potekala dne 10.12.2009 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 32/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.12.2009
Začetek veljavnosti: 23.12.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Javno obveščanje in informiranje
Odlok o proračunu občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2010 (Medobčinski uradni vestnik, št. 32/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.12.2009
Začetek veljavnosti: 16.12.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o rebalansu proračuna občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2009 (Medobčinski uradni vestnik, št. 32/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.12.2009
Začetek veljavnosti: 16.12.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 32/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.12.2009
Začetek veljavnosti: 16.12.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2010 (Medobčinski uradni vestnik, št. 32/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.12.2009
Začetek veljavnosti: 15.12.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 32/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.12.2009
Začetek veljavnosti: 16.12.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda zdravstveni dom Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.12.2009
Začetek veljavnosti: 06.02.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice