9. redna seja

748
Seja je potekala dne 10.12.2015 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2015
Začetek veljavnosti: 02.01.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2015
Začetek veljavnosti: 19.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta trojica v Slovenskih goricah (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2015
Začetek veljavnosti: 01.01.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki