e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik Hal mBills
OKOLJE IN PROSTOR
Vloga za izdajo soglasja za priklop na kanalizacijsko omrežje
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo soglasja za priklop na javno cestno omrežje
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo soglasja za priklop na vodovodno omrežje
Taksa: 22,60 EUR
Obrazec za posredovanje predlogov k občinskem prostorskem načrtu (OPN)
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju oziroma odpovedi predkupne pravice občine
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste (po GZ)
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo v varovalnem pasu javnega kanalizacijskega omrežja (po GZ)
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo v skladu z veljavnimi prostorskimi akti (po GZ)
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo mnenja k projektnim rešitvam za gradnjo v varovalnem pasu javnega kanalizacijskega omrežja (po GZ)
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo mnenja k projektnim rešitvam za gradnjo v skladu z veljavnimi prostorskimi akti (po GZ)
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo mnenja k projektnim rešitvam za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste (po GZ)
Taksa: Brezplačno
Vloga za pridobitev potrdila o namenski rabi
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdelavo poročila o pregledu male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50PE
Taksa: 22,60 EUR
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve na območju Občine sveta trojica v Slovenskih Goricah
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalni pas občinske ceste
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - zaradi izvajanja del
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - zaradi prireditve
Taksa: 44,50 EUR (za e-vloge 40,00 EUR)
Vloga za izdajo mnenja k projektnim rešitvam
Taksa: Brezplačno
Vloga za pridobitev potrdila o pogojih za parcelacijo na stavbnih zemljiščih
Taksa: 3,00 EUR
Ponudba za prodajo zemljišča nosilcu predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge Brezplačno)
Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
SOCIALNE DEJAVNOSTI
SPLOŠNE VLOGE
Varstvo osebnih podatkov