Turistično društvo Sv. Trojica v Slov. goricah

Darja Šuta
040 801 064
td.svetatrojica@gmail.com
Povezava
Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah