Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine del stavbe št. 6, stavba št. 799, k. o. 532 – Lenart, v deležu do 1/1

9. 7. 2021 Tjaša E. 178
09.07.2021
Prodaja nepremičnin
06.08.2021 do 11:00
09.07.2021
Tjaša Erjavec
druzbenedejavnosti@svetatrojica.si
02 729 50 23